84 88 92 96 100 106
Rozmiary dzieciêce
  122 132 144 156 168
wzrost 122 132 144 156 168
klatka piersiowa 60 66 72 79 86